VINCI & VINCI Sp. z o.o.

Główna Spółka w całej grupie VINCI & VINCI. Przedmiotem działalności spółki jest:

  • świadczenie usług konsultingowych
  • świadczenie usług zarządczych
  • usługowe prowadzenie księgowości
  • obliczanie płac i prowadzenie spraw kadrowych
  • usługa głównego księgowego i doradztwo księgowe
  • sprawdzanie poprawności prowadzenia ksiąg handlowych oraz płac i kadr

 


Avv. Pietro Vinci – kieruje działalnością całej Spółki oraz bezpośrednio nadzoruje działalność w zakresie usług konsultingowych oraz zarządczych; 
Adwokat, studia prawnicze ukończył w roku 1988 na Uniwersytecie w Bari. Następnie po ukończeniu aplikacji adwokackiej został wpisany jako adwokat (avvocato) na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Taranto (Włochy). W Polsce wpisany na listę zagranicznych prawników prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.
Od 1999 r. prowadzi działalność w Polsce. Najpierw współpracował z polskimi kancelariami prawnymi, m.in. w Krakowie, a następnie otworzył spółkę doradczą VINCI & VINCI. Później współtworzył kancelarię prawną w ramach grupy VINCI & VINCI.

Jerzy Bodzek – główny księgowy, kieruje działem księgowości tworzącym biuro rachunkowe w ramach Spółki VINCI & VINCI Sp. z o.o. Wykształcenie uzyskał ukończywszy w 1997 roku studia magisterskie o specjalności Finanse i Inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na studiach podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w międzynarodowym koncernie, świadczącym profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, oraz na stanowisku Dyrektora Finansowego w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Z Vinci & Vinci związany od 2003 roku.


 

VINCI & VINCI KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO I ADWOKATA, M. Zychla, P.Vinci sp.k.

Kancelaria prawna zajmuje się świadczeniem usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego.

Kancelaria została założona w roku 2001 w ramach grupy VINCI & VINCI.

Struktura:

Avv. Pietro Vinci – komplementariusz w Kancelarii. Zajmuje się problematyką prawa włoskiego, prawa europejskiego, prywatnego prawa międzynarodowego oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców.

Adwokat, studia prawnicze ukończył w roku 1988 na Uniwersytecie w Bari. Następnie po ukończeniu aplikacji adwokackiej został wpisany jako adwokat (avvocato) na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Taranto (Włochy). W Polsce wpisany na listę zagranicznych prawników prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.


Radca Prawny Marek Zychla – komplementariusz, kieruje Kancelarią. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, handlowego oraz prywatnego prawa międzynarodowego. 

Radca prawny, studia prawnicze ukończył w 1997 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużej kancelarii zajmującej się obsługą dużych polskich podmiotów gospodarczych oraz inwestorów zagranicznych. W Kancelarii VINCI & VINCI od 2003 roku.
Jest Prezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan wchodzącego w skład Konfederacji Lewiatan, członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (w 2017 r. Przewodniczący WRDS) oraz członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i in. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych. 

 

 

VINCI & VINCI KANCELARIA DORADZTWA 

PODATKOWEGO R. Pioterczak i Wspólnicy s.k.

Kancelaria została założona w roku 2007 w celu formalnego wydzielenia działu podatkowego, funkcjonującego wcześniej w ramach kancelarii prawnej.

Kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym m.in. sporządzanie analiz prawno-podatkowych, prowadzenie spraw przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Oferta obejmuje również szkolenie pracowników działów księgowych Klientów - szkolenia profilowane według zindywidualizowanych potrzeb Klientów.

Struktura:

Doradca Podatkowy Radosław Pioterczak – komplementariusz, kieruje Kancelarią. Doradca podatkowy, studia prawnicze ukończył w 1997 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Autor publikacji o tematyce prawnopodatkowej zamieszczonych m.in. w Monitorze Podatkowym (C.H. Beck) oraz wydawnictwach elektronicznych Wolters Kluwer Polska. Członek polskiego oddziału International Fiscal Association. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym oraz tematyce specjalnych stref ekonomicznych.

Z VINCI & VINCI związany od 1999 roku.

Wykaz publikacji:

1) Artykuł w Doradcy Podatnika nr 24/2002 (Wyd. INFOR) na temat "Podatkowe skutki umowy pożyczki z udziałowcem mającym siedzibę w Luksemburgu"
2) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 8/2003 na temat : Eksport towarów - wydanie towaru w zagranicznym magazynie kupującego;
3) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 1/2004 na temat : Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej;
4) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 2/2005 na temat : Opodatkowanie usług doradczych świadczonych w Polsce przez zagraniczny podmiot;
5) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 12/2005 na temat : Nabycie praw do programu komputerowego od zagranicznego kontrahenta a podatek dochodowy;
6) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 3/2006 na temat : Opodatkowanie dochodu z pracy uzyskanego w Wielkiej Brytanii;
7) Artykuł w Monitorze Podatkowym nr 6/2007 na temat : Rezydencja podatkowa w przepisach ustaw o podatkach dochodowych oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
Artykuły zamieszczone w serwisach elektronicznych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska :
8) Abolicja podatkowa - zagadnienia ogólne
9) Abolicja podatkowa - zagadnienia szczegółowe

Artykuły zamieszczone w serwisach elektronicznych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska napisane wspólnie z Mirosławem Pachuckim :
10) Zasady ogólne korzystania z pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (1)
11) Szczegółowe zasady ustalania wielkości zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (2)
12) Rozliczanie straty przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
13) Tooling - transfer technologii ze spółek strefowych do podmiotów działających w otoczeniu specjalnych stref ekonomicznych

 

 

VINCI & VINCI KADRY i PŁACE Sp. z o.o.

Spółka VINCI & VINCI KADRY i PŁACE Sp. z o.o. zajmuje się:

  • sporządzaniem list płac;
  • prowadzeniem dokumentacji kadrowej;
  • doradztwem w zakresie kadr i płac


 

 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48